TA HJÄLP AV VÅRA PERSONLIGA TRÄNARE

Vi har en personalstyrka med gediget kunnande inom kost, hälsa och träning där flera av våra coacher har magisterexamen i idrottsmedicin.

 

Tjänst Tillfällen Medlemspris Pris/ej medlem
PT-introduktion** 3 1 000 kr 2 000 kr
PT-liten 10 6 000 kr 7 200 kr
PT-mellan 20 11 000 kr 13 200 kr
PT-stor 30 15 000 kr 18 000 kr
PT-duo introduktion 3 1 500 kr
PT-duo liten 10 9 000 kr
PT-duo mellan 20 16 500 kr
PT-duo stor 30 22 500 kr
PT-grupp (3-5 pers) Enl. ök. Enl. ök

*Samtliga PT-pass beräknas vara totalt 55 minuter inkl träning och konsultation
**Får endast användas en gång

Övriga tjänster

Vi erbjuder även lagträningar med instruktör likväl som träningsplanering för grupper över en period om minst 10 veckor. För mer info om dessa tjänster, vänligen kontakta någon av våra coacher.