Loading...
Fystester 2018-10-12T12:54:56+00:00

 PRESTATIONSBASERADE TESTER

Axel biodexI vårt Sport Science Lab så har vi tillgång till mycket avancerad datauppkopplad idrottsmedicinsk utrustning som vi i huvudsak nyttjar för prestationsbaserade och skadeförebyggande tester på motionärer och elitidrottare. Vi kan erbjuda flera skräddarsydda tester för just dig och din idrott där vi med hjälp av tekniska hjälpmedel kan mäta hastighet, kraft, acceleration, styrka, snabbhet i vändningar, styrkeförhållanden mellan fotleder/ben/armar/axlar, reaktion, syreupptagning eller t.ex hur mycket du bromsar vid stegisättning när du springer, kraftutveckling per ben, hur kroppshalvorna fördelar lasten när du lyfter och olika rörelsetester. Med resultaten som underlag kan vi hjälpa dig att anpassa din träning för att lättare nå dina mål. Med repetitiva tester så kan vi ge dig ett kvitto på hur du svarar på träningen.

Vi genomför även balans och stabilitetstester på vår Biodex Balance SD. Exempel på tester är hjärnskakningstester, fallrisktester och single leg athlete test.

STANDARDISERADE TESTER

Nedan har ni information om våra standardiserade tester samt aktuell prissättning. Om du är intresserad av att genomföra ett eller flera test så kan ni antingen kontakta oss på telefon eller mejl för konsultation och tidsbokning eller så kan ni boka direkt här. Vi utför tester 7 dagar i veckan och kan vid överenskommelse även ske utanför tiderna i bokningskalendern.

Maximalt syreupptag (Vo2max)
Amis Innovision

syreupptagning

Vo2max är ett mått på den maximala mängd syre som kroppen kan ta upp och utnyttja till energiproduktion under en given tid. Vo2max är dels beroende av förmågan att leverera syre till musklerna samt musklernas förmåga att ta upp och utnyttja syre till att producera energi. VO2max kan antingen uttryckas som ett absolut värde vilket är den maximala syreomsättningen mätt i liter O2 per minut (l/min) eller sättas i relation till testpersonens kroppsvikt och anges då i ml/min/kg. Det senare är vad som i vanligt tal kallas för testvärde eller konditionsvärde.

Under testet får man andas i en speciell mask under tiden som man utför aktiviteten. För närvarande har vi har möjlighet att göra syreupptagningsmätning på cykel, löpband, stakmaskin och roddmaskin.

Kan med fördel kombineras med en laktatmätning.

Lämpar sig för: Elitidrottare, Motionärer och personer som är nyfikna att veta mer om sin konditionsstatus
Lämpar sig inte för: Personer med hjärtproblem

biodexIsokinetisk styrkemätning
Biodex System 4

En isokinetisk rörelse är en rörelse där hastigheten är konstant genom hela rörelsebanan.

Isokinetiska styrketester är idag en vanlig metod för att för bedömning av muskel- och led-funktion. Isokinetiska tester kan på ett säkert sätt ge oss värdefull information om muskelbalans och styrkenivå, vilket kan hjälpa oss fånga upp personer med förhöjd risk för skador eller prestationsnedsättning. VI kan exempelvis se om en person har styrkeskillnader mellan höger och vänster sida, eller se hur styrkeförhållanden mellan framsida lår och baksida lår är. Testerna kan användas som indikator för när man säkert kan återgå till idrottande efter skada eller för hjälp med träningsstyrning.

Ett test tar mellan 20-60 minuter beroende på vilken/vilka leder vi vill testa. Vi har möjlighet att testa en eller flera av följande leder:

 • Knäled
 • Fotled
 • Höftled
 • Armbågsled
 • Axelled

Testpersonen får en sammanställning direkt efter testet.

Lämpar sig för: Elitidrottare, Motionärer, Personer som är vill ha hjälp med återgång till idrott efter en skada
Lämpar sig inte för: Personer med hjärtproblem

1080 MAP (Movement Assessment Profile)

1080 MAP är ett testsystem som mäter stabilitet och ledrörlighet. Målet med testet är att hitta begränsningar i ditt rörelsemönster vilka sedan kan åtgärdas för att minska risken för skador eller förbättra idrottsprestation. 1080 MAP kan också användas i syftet att hitta åtgärder för att förbättra kroppshållningen och öka rörelsefriheten.

Analysen bygger på funktionella tester som görs i stående position med hjälp ett koordinatsystem. Testet ger objektiva värden som sammanställs i en rörelseprofil som visar vilken eller vilka leder som har nedsatt funktion och som kan leda till smärta eller nedsatt prestationsförmåga. Resultatet kan även jämföras mot andra individer i en stor databas och ställas i relation till kön, ålder, typ av- och nivå på idrott/aktivitet.

1080map-2 1080map-1

1080 Sprint

Samma typ av utrustning som 1080 quantum men 1080 sprint har en 90 meter lång lina som kan kopplas till en sele. 1080 sprint kan belasta och mäta kraft, hastighet och effekt (power) i en mängd olika rörelser. Data kan analyseras och visas för för utövaren omedelbart efter utförd aktivitet via en bärbar surfplatta.

Exempel på användningsområden.

 • Mät accelerationsförmåga, 0-50 m i alla riktningar, med minimal eller tung belastning.
 • Toppfart, mät maximal hastighet med accelerationsfasen inkluderad.
 • Upprepade sprinter – Mät idrottsspecifik snabbhet med distanser upp till 90 m.
 • Riktningsförändringar – Mät förmågan att ändra riktning vid löpning.
 • Överhastighet – Fäst linan framtill på kroppen och få hjälp att springa i högre hastigheter än du kan för egen maskin.
 • Variabelt motstånd – Belasta accelerationsfasen och spring obelastat efter en viss hastighet, eller få hjälp upp till en viss hastighet och spring där obelastat.
 • 1080 sprint går att använda på underlaget som idrotten utövas på (ex. gräs, is, löparbana).

1080sprint-2 1080spring-1

1080 Quantum

1080quantum2 1080quantum1

1080 Quantum har en kraftfull elmotor som styrs av en dator. 1080 Quantum kan styra typ av motstånd, belastning och rörelsehastighet som inte är möjligt med andra typer av utrustning, detta gör den till ett utmärkt redskap både i träning och för att utföra tester.

Urval av tester vi erbjuder i 1080 Quantum

Isokinetiska enbensbenböj

Mäter maxstyrka i benen. Testet är isokinetiskt vilket innebär att hastigheten hålls konstant och belastningen ökar ju snabbare man försöker utföra rörelsen. Testet ger information om förmågan att utveckla kraft i fotleds- knä- och höftsträckar-muskulaturen, vilket är viktigt för exempelvis hoppförmåga och snabbhet. Tester ger även information om sidoskillnader i styrka mellan höger och vänster ben, vilket kan bidra till nedsatt prestationsförmåga och ökad skaderisk.

Rotationstest

Förmågan att utveckla hög effekt (power) i rotationsmoment är viktig i en rad idrotter (ex. golf, tennis, ishockey, innebandy och friidrottens kastgrenar). 1080 Quantum ger möjligheten att kunna mäta detta på ett säkert sätt. Detta test ger information om högsta effektutveckling, högsta effektutveckling i förhållande till kroppsvikten och sidoskillnader mellan höger och vänster sida.

Squat jump (SJ)

Mäter explosiv styrka (power) i benen, vilket är en avgörande fysisk förmåga i de flesta idrotter. Testet utförs genom att du får hoppa på flera olika belastningar. Testet ger information om din förmåga att utveckla power i benen.

Exempel på övriga användningsområden

 • Anpassa belastning och hastighet i olika faser av rörelser.
  • Perfekt för power, ballistisk och träning vid höga hastigheter.
  • gör ett hopp med skivstång där du hoppar upp med 100 kg men landar med 20 kg.
  • Utför rotationsträning i höga hastigheter och höga belastningar på ett säkert sätt.
  • Ställ in belastning och hastighetet oberoende av varandra i koncentrisk och excentrisk fas – man är alltid starkare i den excentrisk (bromsande) fasen, med 1080 quantum kan du belasta denna fas hårdare och få ut mer av varje repetition.
  • Excentrisk boost – riktigt höga belastningar och låga hastigheter i den excentriska fasen – klarar du av att bromsa 300 kg i en benböj?
 • Isokinetisk träning (konstant hastighet oberoende av belastning)
  • Få ut allt i varje del av rörelseomfånget på övningen – är du starkare i toppläget av en benböj än i bottenläget så får du belastningen du kan tolerera i varje position.
 • Få information om kraft, hastighet och effekt (power) i varje repetition.
  • Ta reda på om du är mer stark eller mer snabb – har du högre effekt (power) vid högre belastningar och låga hastigheter eller lägre belastningar och höga hastigheter?
  • Få kvalité i varje set – vila endast efter du gått under ett gränsvärde i kraft eller power, istället för att, som traditionellt, endast utföra ett förutbestämt antal repetitioner på en given belastning.
 • Vibration – lägg till 25 Hz vibration i 6 olika intensitetsnivåer till dina rörelser.

Vertikalhopp (Eleiko Time It)

Vi mäter din hoppförmåga genom olika typer av hopptester. Testerna kan användas för att se hur explosiv du är eller för att se om du behöver förbättra din styrka eller explosivitet. Några olika typer av hoppvarianter som vi använder oss av:
• Squat jump
• Countermovement jump
• Drop jump
• Repeated jump test

Pulsmonitorering (Activio Team System)

sdr

Pulssystemen ger er väldigt mycket information om en individ eller ett lag, exempelvis kan ni få reda på en individ maxpuls eller se om er träning kommer att ge den effekt på hjärtat som ni hade planerat. Hos oss kan ni antingen hyra vart stationära pulssystem, vilket fungerar i hela vår lokal (även vid träning inne på Hopp & Skoj). Eller så kan vi komma ut till er egen arena med vårt portabla system.

DXA Kroppssammansättningsmätning

DXA är en typ av lågstrålande röntgenmaskin som ger information om kroppens sammansättning. DXA är ett bra verktyg för att ge en utgångspunkt och ett mål vid livsstilsförändringar i form av förändrade tränings- och matvanor. De flesta personer använder vågen som verktyg för att mäta kroppssammansättning, en nackdel med den är att man inte har någon aning om vad som egentligen har förändrats när vikten gått upp eller ner. Ett nytt träningsprogram kan innebära ökad muskelmassa och minskad fettmassa, vilket vågen visar som oförändrad vikt. DXA brukar anses vara “golden-standard” när det gäller mätning av kroppssammansättning med högre mätsäkerhet än vanliga metoder som kalipermätning och bioimpedansmätning. DXA delar upp kroppens massa i tre olika sektioner: benmassa, fettmassa och leanmassa (i huvudsak muskelmassa och inre organ).

idxa2 idxa1

En DXA-mätning går fort (ca 6 min) och ger en minimal strålningsdos (jämförbart med bakgrundsstrålningen man exponeras för vid en längre flygning).

Detta får du vid en DXA-mätning:

 • En genomskärningsbild av kroppen och färgmappning med områden med lägre och högre mängd fettmassa.
 • Total och relativ (%) mängd benmassa, fettmassa och leanmassa.
 • Jämförelse med eventuella tidigare DXA-mätningar.

DXA Bentäthetsmätning 

Vid en bentäthetsmätning görs förutom en helkroppsanalys även två stycken fördjupade analyser på ländrygg och lårbenshalsen. Dina resultat jämförs mot en stor referensdatabas och kan ge information om du ligger i riskzonen för att drabbas av benskörhet.

idxa3 idxa4height=”260″ />

Medicinskt berättigande tester

Ett DXA-test genomförs endast om det är medicinskt berättigat utifrån det tillstånd som SSM har utfärdat till vår underleverantör Onemetrix Helth and Performance AB. Om du är intresserad av att genomföra ett DXA-test så kommer du först att få fylla i ett frågeformulär vilket tillsammans med samtal kommer att ligga som grund för att säkerställa att testet är medicinskt berättigat.

Tester Tid Pris icke medlemmar Pris för medlemmar 
Vo2max* 60 1000 900
Vo2max inkl laktat* 60 1500 1350
Tröskeltest inkl laktatmätning* 60 1500 1350
1080 Sprint (snabbhetstester) 800/h 720/h
1080MAP (rörelsescreen) 30 850 765
1080 Quantum (styrke/power-tester) 1000/h 900/h
Isokinetiskt styrketest Knä 30 750 675
Isokinetiskt styrketest Axel 30 750 675
DXA Kroppssammansättningsmätning 30 1500 1350
Hopptester (hoppmatta) 30 400 360
Sprinttester (fotoceller) 30 400 360
Maxpulstest Begär offert

*Kan genomföras genom rodd/löpning/stakning/cykel

NÅGRA AV VÅRA UTBILDADE TESTLEDARE
EdelPhoto-7764IMG_0494EdelPhoto-7691EdelPhoto-7743IMG_0503EdelPhoto-7733