FAST TID FÖR PADEL

Ett abonnemang för Padel innebär att du bokar upp dig på en eller flera fasta tider som gäller varje vecka mellan 1 januari till 31 december. Abonnemang kan inte tecknas på kortare tid än 12 månader, med undantag för första perioden som gäller från överenskommet startdatum och resten av aktuellt år. Priset för ett helårsabonnemang är timtaxan för den tid du valt x 50 veckor. Startas ditt abonnemang senare än 1 januari räknar vi kvarvarande veckor på året x timtaxan för den tid du valt.

Initialt erbjuder vi endast abonnemang på vardagar, ej helger.

PRISER ABONNEMANG

VARDAGAR TAXA ABONNEMANG 60 MIN ABONNEMANG 90 MIN
23.00 – 07.00 200 kr/timme 10 000 kr/år 15 000 kr/år
07.00-16.00 280 kr/timme 14 000 kr/år 21 000 kr/år
16.00-23.00 380 kr/timme 19 000 kr/år 28 500 kr/år

Angivna priser avser inklusive moms (6%). Abonnemanget faktureras i samband med tecknande och därefter en gång per år i januari.