Efter önskemål från medlemmar så har vi köpt in 5 st professionella armbrytarbord som kommer att monteras i slutet av veckan.

Armbrytarborden är tillverkade av Polska Mazurenko Armwrestling Equipment Company och godkända av såväl WAF som EAF.

Atmbrytarborden kommer att placeras mot väggen bakom våra löpband.