PERSONUPPGIFTSPOLICY

Vi på Umeå Performance Center AB värnar om din integritet och vi vill att du ska känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Vår personuppgiftspolicy utgår från gällande lagstiftning för dataskydd (GDPR) och förtydligar hur vi arbetar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet. Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem, under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter i huvudsak för att fullfölja våra förpliktelser mot dig som kund kopplat till ingånget avtal. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig som kund möjlighet att ta dig in i anläggningen under såväl bemannade som obemannade tider likväl som för att ge dig bra service och information om vår anläggning.

Riktlinjer

    1. Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt medlemsavtal och lag. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, ålder, födelsedatum, personnummer, fotografier, betal- och kreditkortsnummer, kontonummer och andra bankrelaterade uppgifter, träningsstatistik, uppgifter som du självmant och frivilligt uppger, innehåll som du själv publicerar, s.k. användargenererat innehåll.

    2. Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

När du köper medlemskap/avtal lämnar du dina personuppgifter och godkänner samtidigt att vi behandlar dessa. Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

  • Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida
  • När du anlitar en av våra medarbetare,
  • När du svarar på enkäter och undersökningar,
  • När du kontaktar oss, söker anställning hos oss, loggar in för träning eller på annat sätt tar kontakt med oss.

    3. Hur kan du tillvarata dina rättigheter?

Du har rätt att när som helst återkalla ditt godkännande, kräva anonymisering, begära att inga informativa mejl eller SMS skickas till dig likväl som begära utdrag ur de register som innehåller dina personuppgifter. Detta gör du genom att kontakta oss på Umeå Performance Center AB. Uppgifter som krävs för att du som kund ska upprätthålla dina förpliktelser mot oss kan ej raderas innan du fullgjort dina ekonomiska åtaganden mot oss. Tänk på att återkallelse av godkännande kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig, det vill säga du får ingen information om förändringar i verksamheten eller i värsta fall att du inte kan fortsätta träna hos oss.

4. Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi har rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast våra anställda som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet. Vi har avtal med Gymcontrol rörande IT-säkerhet för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert.

    5. När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag eller om du som kund inte uppfyller dina förpliktelser mot oss. Exempel på tredje part är kreditupplysningsbolag, inkassobolag och kronofogdemyndigheten.