HÄLSOKONTROLLER

Våra hälsokontroller beställs av privatpersoner som vill ta del av sin aktuella hälsostatus likväl som av företag som vill erbjuda detta som en mervärdestjänst till sin personal. Hälsokontrollerna kan med fördel kombineras med konsultation och åtgärdsprogram i form av kost- & träningsupplägg eller stöd av personlig tränare.

Med hjälp av vår idrottsmedicinska utrustning så kan vi skräddarsy hälsotester utifrån arbetsmoment med syfte att nyttja resultaten som grund för skadeförebyggande insatser.

Med vårt Checkup-testsystem görs ett antal tester (tex. blodtryck, blodfetter & blodglukos) vilka sedan vägs samman och ger en beräknad 10-årsrisk att drabbas av kranskärlsjukdom.

BALANSTESTER, HJÄRNSKAKNINGAR
OCH REHABILITERING EFTER KORSBANDSOPERATION

Med hjälp av vår Biodex Balance SD så kan vi genomföra fallrisktester,

balanstester efter hjärnskakningar likväl som rehabiliterande träning efter korsbandsoperationer. Resultaten från testerna jämförs med en omfattande referensdatabas likväl som med dina eventuellt tidigare genomförda tester.

VILL DU GENOMFÖRA ETT HÄLSOTEST?

Vi kan genomföra ett brett utbud av tester utifrån önskemål och de flesta finns bokningsbara här nedan. Vill du få en bred bild över hur din kropp mår så rekommenderar vi våra testpaket Hälsotest Bas – prisvärda paket som ger en omfattande översikt över hälsostatusen. Hälsotest Bas innehåller tester som mäter blodtryck, blodsocker, blodfetter och kroppssammansättning. I övrigt finns det två inriktningar med olika fokusområden beroende på vilka hälsoområden eller fysiska kapaciteter man är mer intresserad av: Kondition/Styrka eller Rörlighet/Balans. Läs mer om testpaketen Hälsotest Bas här.

För att boka någon av våra tester ber vi er kontakta oss på 090-765 70 00 eller via e-post info@umeaperformance.se. Detta gäller både dig som individ eller er som grupp. Välkommen!