Biodex balance SDUPC utökar sitt Sport Science Lab med en Biodex Balance SD, en idrottsmedicinsk balansmaskin som bl.a används för konstaterande av hjärnskakningar men även som ett träningsredskap för den efterföljande rehabiliteringen. Andra vanliga användningsområden är balansträning för att förebygga fallskador samt rehabilitering efter korsbandsskador

Med repetitiva tester så får du din utveckling över tid likväl som att vi kan jämföra dina värden mot en omfattande referensdatabas.

Vår Biodex Balance SD tas i bruk under v 17.