0ED12744-0742-484F-9B29-C6B260447FA3Speed Pulley är en finsk funktionell dragapparat med 15m lina som möjliggör träning i hög hastighet. Hastigheten är nedväxlad 6 gånger vilket ger en lägsta vikt på 0.83kg per draghandtag.

Speed Pulley är bra både för koordinations- och stabiliseringsträning likväl som för rehabilitering efter skada.

Apparaten har dubbeldrag vilket innebär att man kan träna med ett eller två handtag samtidigt eller var för sig. 

Dragapparaten har monterats i riggen för att till fullo kunna nyttja den långa linan.