Fystester för lagidrottare

I testlabbet på UPC har vi ett brett utbud av idrottspecifika fystester för individuella idrottare och idrottslag. Om er förening vill ha en bred bild av era spelares fysiska status och en bra grund för såväl skadeförebyggande som prestationshöjande träning så ger vi här ett exempel på ett skräddarsytt testpaket.

Kapacitet

Test

Testutrustning

Resultat

Praktisk tillämpning

Snabbhet

30m sprint

1080 Sprint

Tid (mellantid var 5:e m)

Hastighet (km/h)

Profilering (vilken kapacitet behövs för ökad snabbhet - ex. mer styrka/accelerationsträning eller spänst/maxhastighetsträning.

Benstyrka

Isokinetiskt styrketest

Biodex system 4

Framsida & baksida lår:

• Styrkenivåer

• Styrkeskillnader

• Styrkebalans

Specifik kompletterande styrketräning. Åtgärda svaga länkar i tid för att förebygga knäskador.

Kondition

Yo-yo

Activio sports system

• Nivå

• Beräknat VO2max

• Maxpuls

• Konditionsnivå i förhållande till krav i idrotten.

• Löphastighetet för specifik konditionsträning (MAS).

• Maxpuls för att styra träning utifrån puls.

Spänst

Vertikalhopp

Eleiko hoppmatta

Hopphöjd

Spänst i förhållande till krav i idrotten.

Genomförande

Testblocket inleds med sprinttester där vi använder vår 1080 Sprint, en vajergivare kopplad till sele. Efter en sprintspecifik uppvärmning får varje testperson springa tre stycken maximala 30 meterslopp. Nästa test består av tre stycken vertikalhopp med armpendel. Hoppen utförs på en hoppmatta som mäter hopphöjd. Vi genomför därefter ett Biodex test av framsida och baksida lår. Det testet visar bl.a. styrkenivåer på framsida/baksida lår, styrkekvoten mellan framsida/baksida samt styrkeskillnader mellan höger och vänster ben. Det avslutande testet är ett pulsmonitorerat Yo-Yo test där vi mäter kondition, löpförmåga och maxpuls.

Alla tester förutom Biodex kan också genomföras i idrottshall, fotbollsplan eller på friidrottsbana. Sprinttest och Yo-Yo kan även utföras på is.

Analys av individ och grupp

Efter genomförda tester så sammanställer vi en rapport per spelare och test där vi belyser styrkor och förbättringsområden, vilket underlättar för träningsstyrning utifrån testresultat. Vi bifogar även jämförelsedata i rapporten så spelaren kan se hur de ligger till i förhållande med gruppen som helhet.

Kontakta oss för mer info

Om ert lag är intresserad av att genomföra fystester på UPC så ber vi er kontakta oss på info@umeaperformance.se med info om vad ni är intresserad av så kommer en av våra testledare att kontakta er.