Fysprofil och fystester av spelare

1080map-1På UPC genomför vi ett brett utbud av skräddarsydda och idrottspecifika fystester av individuella idrottare och idrottslag. Om er förening vill ha en bred bild av era spelares fysiska status och en bra grund för såväl skadeförebyggande som prestationsutvecklande träning så ger vi här ett exempel på ett skräddarsytt testpaket. Testerna ger bl.a. svar på:

  • Begränsningar i ledrörlighet och stabilitet
  • Styrka och styrkebalans i muskler runt knäleden.
  • Funktionell styrka i fotled, knäled och höftled.
  • Sprint 0-10m, 0-30m, flygande 10m, 90-180 graders riktningsförändringar, kraft som produceras samt inbromsning i sträcka och tid innan riktningsförändring.
  • Kondition, löpförmåga och maxpuls.

Testerna genomförs under två dagar där tidsåtgången per spelare är 1 timme per dag.

Genomförande under två dagar

biodexDag 1 börjar med att genomföra en rörelseanalys med 1080 Map. Det testet ska genomföras utan uppvärmning och kommer att ge ett cirkeldiagram på varje spelare som visar rörelseförmågan. Vi genomför därefter ett biodex test av framsida och baksida lår. Det testet visar bl.a. styrkenivåer på framsida/baksida lår, styrkekvoten mellan framsida/baksida samt styrkeskillnader mellan höger och vänster ben. Vi ser även aktiveringshastighet av muskel samt styrkeuthållighet. För handbollslag så genomför vi ytterligare ett biodex test där vi kontrollerar axelleden.

Det tredje och sista testet för första testdagen är ett styrketest i 1080 Quantum Syncro, en robotstyrd dynamometer.  Varje ben testas isokinetiskt och vi får fram maxstyrkan i benen och sidoskillnader mellan höger och vänster ben.

1080spring-1Dag 2 så börjar vi med sprinttester där vi använder vår 1080 Sprint, en vajergivare kopplad till sele som bl.a. mäter hastighet, steglängd, bromsverkan vid fotisättning, kraft och riktningsförändringar. Vi genomför 2 st sprinter på 30 m där vi får fram tiden på 0-10m, 0-20m, 0-30m, flygande 10m, när maxfart uppnås, mm. Vi utför sen 2 tester där vi springer 10m följt av 90 graders riktningsförändring och ytterligare 5 m löpning. Vi kan då jämföra din tid på 0-10m, hur snabbt du vänder till vänster resp höger, avståndet innan riktningsförändringen där inbromsningen påbörjas samt tidsskillnaden på 0-15m med rikningsförändring i förhållande till 0-15m utan riktningsförändring.

Det avslutande testet är ett pulsmonitorerat Yo-Yo test där vi mäter kondition, löpförmåga och maxpuls.

Analys av individ och grupp

André Brännström

Efter genomförda tester så sammanställer vi en rapport per spelare och test där vi belyser styrkor och förbättringsområden, vilket underlättar för träningsstyrning utifrån testresultat. Vi bifogar även jämförelsedata i rapporten så spelaren kan se hur de ligger till i förhållande med gruppen som helhet.

Kontakta oss för mer info

Om ert lag är intresserad av att genomföra fystester på UPC så ber vi er kontakta oss på info@umeaperformance.se med info om vad ni är intresserad av så kommer en av våra testledare att kontakta er. Om ni har specifika frågor om hur tester genomförs eller om det finns andra önskemål så kan ni även kontakta vår testledare André Brännström.